Samodzielne stanowisko do spraw organizacyjnych i kontroli


L.p.

Tytuł rejestru

Podstawa prawna

Zasady udostępniania danych/czy podlega publikacji

1.

Rejestr skarg i wniosków

Art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. 2016 roku poz. 23 z późn. zm./

Udostępnia się na wniosek

Nie podlega publikacji

2.

Rejestr  zamówień publicznych o wartości powyżej 30.000 EURO

Ustawa z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm./.

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych i zawartych umowach w sprawie zamówienia publicznego publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych lub w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli są przekazywane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oraz z Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu.

W  Biuletynie  Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu publikowane są również informacje z otwarcia ofert oraz informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, unieważnieniu  postępowania.

 

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Mroziewicz-Górnik , w dniu:  20‑04‑2017 11:52:30
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aneta Kowalik
email: pcpr@spradom.eu tel.:48 38 15 070 fax: 48 38 15 070
, w dniu:  20‑04‑2017 11:52:30
Data ostatniej aktualizacji:
20‑04‑2017 12:02:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive