Elektroniczna skrzynka podawcza


Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów  elektronicznych, doręczenia dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2011, Nr 206 poz. 1216) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu została uruchomiona

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

mająca na celu obsługę dokumentów elektronicznych.

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu:

  1. Przekazanie dokumentu poprzez stronę Elektronicznej Skrzynki Podawczej - wypełnienie formularza bądź przesłanie podpisanego dokumentu.
  2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do Sekretariatu PCPR w Radomiu mieszczącego się przy ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, budynek B w pokoju nr 12 na następujących nośnikach danych:

- dyskietka 1.44 Mb,

- pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0 obsługiwana i wykrywana przez MS Windows XP,

- płyta CD-RW,

z możliwością zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu (akceptowane struktury fizyczne i zakresy użytkowe):

  1. Akceptowane formaty dokumentów elektronicznych:

- txt, doc, rtf, odt, pdf - dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne;

- xls - arkusze kalkulacyjne;

- gif, tif (tiff), jpg (jpeg) - dokumenty graficzne;

- zip, rar, arj - do zmniejszenia objętości dokumentów elektronicznych o dużych rozmiarach.

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być:

- podpisane bezpiecznym podpisem cyfrowym nadawcy weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,

- opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument,

- wolne od wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych oraz innego szkodliwego oprogramowania.

 

 

Uwagi:

Dokumenty elektroniczne niespełniające wszystkich wymagań określonych powyżej będą automatycznie odrzucane i pozostaną nie rozpatrzone. W takim wypadku nie będą podejmowane żadne czynności związane z informowaniem nadawcy takiego dokumentu elektronicznego.

W przypadku braku kompletu dokumentów strona będzie wzywana do ich uzupełnienia.

Informacja wytworzona przez:
Aneta Kowalik
email: pcpr@spradom.eu tel.:48 38 15 070 fax: 48 38 15 070
, w dniu:  09‑05‑2008 12:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
20‑12‑2017 09:16:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive