Instytucjonalne formy pieczy zastępczej


INSTYTUCJONALNE FORMY PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

Zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz. U. z 2016 , poz. 575 z późniejszymi zmianami) instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

  1. placówki opiekuńczo - wychowawczej;
  2. regionalnej placówki opiekuńczo - wychowawczej;
  3. interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

 

Na terenie powiatu radomskiego funkcjonuje placówka opiekuńczo - wychowawcza pod nazwą Dom Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym.

z filią w Starachowicach, ul. 1 Maja 13b, która:

- zapewnia całodobową opiekę dzieciom pozbawionym opieki ze strony rodziców biologicznych w formie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego.

 

Placówka opiekuńczo - wychowawcza :

1. zapewnia dziecku całodobowa opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;

2. realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;

3. umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowi inaczej;

4. podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;

5. zapewnia dziecku dostęp do kształcenia;

6. obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;

7. zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

 

Kontakt z Domem Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym pod numerem telefonu 48 616-01-16; 607-581-072; 603-809-965

Więcej informacji na stronie www.radom.caritas.pl

 

 
 

Informacja wytworzona przez:
Aneta Kowalik
email: pcpr@spradom.eu tel.:48 38 15 070 fax: 48 38 15 070
, w dniu:  09‑11‑2012 12:51:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Beata Grosiak
email: pcpr@spradom.eu tel.:48 38 15 070 fax: 48 38 15 070
, w dniu:  09‑11‑2012 12:51:00
Data ostatniej aktualizacji:
22‑03‑2017 11:23:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie