Ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi


Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedlance

Jest to ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, usytuowany w miejscowości Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk.

Jest to placówka pobytu dziennego typu A, B dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo.

Dom dysponuje 35 miejscami.

 

Celem działalności ŚDS jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, a także propagowanie modelu zdrowej rodziny, poprzez:

 • stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego, doskonalenie już nabytych,

 • podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,

 • wsparcie psychologiczne i terapeutyczne,

 • rehabilitację społeczną i zawodową,

 • kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałanie ich dyskryminacji,

 • dążenie do pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym lokalnego środowiska,

 • zapewnienie terapii zajęciowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i nabycia umiejętności zawodowych.

   

  W celu realizacji powyższych zadań ŚDS świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

   

  ŚDS świadczy usługi dla 4 gmin powiatu radomskiego: Jedlińsk, Jastrzębia, Przytyk oraz Zakrzew.

  Mieszkańcy tych gmin zainteresowani korzystaniem z usług ośrodka wsparcia mogą zgłaszać się do właściwych ze względu na swoje miejsce zamieszkania ośrodków pomocy społecznej lub do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, nr tel. 38 15 070, 38 15 074.

Kontakt:

Kierownik: Pani Sylwia Markowska

Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk

tel: 48 312 14 66

www.sdsjedlanka.cba.pl

Informacja wytworzona przez:
Urszula Molenda , w dniu:  05‑12‑2014 13:46:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Beata Grosiak
email: pcpr@spradom.eu tel.:48 38 15 070 fax: 48 38 15 070
, w dniu:  05‑12‑2014 13:46:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑04‑2019 12:40:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie