Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Aneta Kowalik 39300
Wnioski PFRON Aneta Kowalik 34479
Komunikaty Beata Grosiak 28564
Zadania Aneta Kowalik 27579
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON Aneta Kowalik 25523
Zamówienia publiczne Małgorzata Mroziewicz-Górnik 25418
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych Aneta Kowalik 24895
Elektroniczna skrzynka podawcza Aneta Kowalik 24438
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych... Aneta Kowalik 23659
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na wniosek indywidualnych osób niepełnosprawnych Aneta Kowalik 23234
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się Aneta Kowalik 22699
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych Aneta Kowalik 21758
Aktywny samorząd - program PFRON Aneta Kowalik 20801
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych Aneta Kowalik 20284
Udzielanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej osobie niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Aneta Kowalik 19602