Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Aneta Kowalik 37676
Wnioski PFRON Aneta Kowalik 33845
Komunikaty Beata Grosiak 28528
Zadania Aneta Kowalik 27537
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON Aneta Kowalik 25510
Zamówienia publiczne Małgorzata Mroziewicz-Górnik 25343
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych Aneta Kowalik 24794
Elektroniczna skrzynka podawcza Beata Grosiak 24429
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych... Aneta Kowalik 23640
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na wniosek indywidualnych osób niepełnosprawnych Aneta Kowalik 23154
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się Aneta Kowalik 22675
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych Aneta Kowalik 21739
Aktywny samorząd - program PFRON Aneta Kowalik 20531
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych Aneta Kowalik 20244
Udzielanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej osobie niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Aneta Kowalik 19585