Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Aneta Kowalik 46143
Wnioski PFRON Aneta Kowalik 36451
Komunikaty Beata Grosiak 28742
Zadania Aneta Kowalik 27763
Zamówienia publiczne Małgorzata Mroziewicz-Górnik 25793
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON Aneta Kowalik 25597
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych Aneta Kowalik 25234
Elektroniczna skrzynka podawcza Aneta Kowalik 24496
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych... Aneta Kowalik 23746
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na wniosek indywidualnych osób niepełnosprawnych Aneta Kowalik 23666
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się Aneta Kowalik 22788
Aktywny samorząd - program PFRON Aneta Kowalik 22465
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych Aneta Kowalik 21836
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych Aneta Kowalik 20385
Udzielanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej osobie niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Aneta Kowalik 19722