Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Aneta Kowalik 43519
Wnioski PFRON Aneta Kowalik 35699
Komunikaty Beata Grosiak 28671
Zadania Aneta Kowalik 27700
Zamówienia publiczne Małgorzata Mroziewicz-Górnik 25652
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON Aneta Kowalik 25558
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych Aneta Kowalik 25092
Elektroniczna skrzynka podawcza Aneta Kowalik 24467
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych... Aneta Kowalik 23712
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na wniosek indywidualnych osób niepełnosprawnych Aneta Kowalik 23459
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się Aneta Kowalik 22758
Aktywny samorząd - program PFRON Aneta Kowalik 21828
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych Aneta Kowalik 21799
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych Aneta Kowalik 20352
Udzielanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej osobie niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Aneta Kowalik 19664