Statystyki


Title Author View Count
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Aneta Kowalik 51888
Wnioski PFRON Aneta Kowalik 38490
Komunikaty Aneta Kowalik 28984
Zadania Aneta Kowalik 27939
Zamówienia publiczne Małgorzata Mroziewicz-Górnik 26167
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON Aneta Kowalik 25653
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych Aneta Kowalik 25486
Elektroniczna skrzynka podawcza Aneta Kowalik 24548
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na wniosek indywidualnych osób niepełnosprawnych Aneta Kowalik 23946
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych... Aneta Kowalik 23820
Aktywny samorząd - program PFRON Aneta Kowalik 23327
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się Aneta Kowalik 22860
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych Aneta Kowalik 21931
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych Aneta Kowalik 20478
Udzielanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej osobie niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Aneta Kowalik 19866