Ochrona danych osobowych


        Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu z dniem 25 maja 2018 roku wyznaczył Panią Emilię Dębską na Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Emilia Dębska

e-mail: iodo.pcpr@gmail.com

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1) administratorem danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie siedzibą w Radomiu ul. Tadeusza Mazowieckiego 7

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Emilia Dębska, e-mail: iod.pcpr@gmail.com

3) podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny lecz jest niezbędne do rozpatrywania spraw bieżących wynikających z kompetencji jednostki

4) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych jednostki na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

6) dane osobowe przechowywane będą zgodnie z instrukcją kancelaryjną, w czasie określonym przepisami prawa

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Mroziewicz-Górnik , w dniu:  25‑05‑2018 09:13:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aneta Kowalik
email: pcpr@spradom.eu tel.:48 38 15 070 fax: 48 38 15 070
, w dniu:  25‑05‑2018 09:13:26
Data ostatniej aktualizacji:
25‑05‑2018 14:46:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive