Aktywny samorząd - program PFRON


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADOMIU INFORMUJE O REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2018 ROKU

PCPR realizuje program „Aktywny samorząd” zgodnie z przyjętymi przez Zarząd PFRON dokumentami: Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku  oraz Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Realizator programu na podstawie w/w dokumentów wprowadził: początkowe terminy przyjmowania wniosków, sposób postępowania dotyczący przywrócenia terminu złożenia wniosku oraz zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia o 700 zł w określonym przypadku.

 

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

W ramach MODUŁU I wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym w terminie
          od 01 czerwca do 30 sierpnia 2018r.

W ramach MODUŁU II wnioski przyjmowane będą w następujących terminach:

I. od 5 marca do 30 marca 2018r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego/ szkolnego 2017/2018

II. od 3 września do 10 października 2018r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego/ szkolnego 2018/2019

 

PRZYWRÓCENIE TERMINU ZŁOŻENIA WNIOSKU

 

Realizator programu w przypadku przywrócenia terminu złożenia wniosku po wyznaczonym terminie składania wniosków, umieszcza wniosek na liście rankingowej za wnioskami złożonymi w terminie.

 

DODATEK NA POKRYCIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

może być zwiększony, nie więcej niż o 700 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego.

 

 

 

 

REALIZOWANE OBSZARY WSPARCIA I ADRESACI PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2018 ROKU:

Moduł I:

 1. Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania
  do posiadanego samochodu,
 2. Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 3. Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 4. Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 5. Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 6. Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej
  na III poziomie jakości,
 7. Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 8. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, poprzez dofinansowanie kosztów edukacji: w szkole policealnej, w kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi

ADRESACI PROGRAMU, czyli kto może ubiegać się o dofinansowanie: osoba niepełnosprawna, która jest mieszkańcem powiatu radomskiego oraz posiada:

W MODULE I:

Obszar A, Zadanie 1:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- dysfunkcja narządu ruchu,

Obszar A, Zadanie 2:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- wiek aktywności zawodowej,

- dysfunkcja narządu ruchu,

Obszar B, Zadanie 1 i 2:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

Obszar C, Zadanie 2:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

Obszar C, Zadanie 3 i 4:

- stopień niepełnosprawności,

- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

Obszar D:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- aktywność zawodowa,

- pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

 

 

W MODULE II:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

 

W module I w bieżącym roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

 1. są zatrudnione
 2. w 2017 lub w 2018 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych

 

Szczegółowe informacje o programie „AKTYWNY SAMORZĄD” dostępne są na stronie internetowej: www.pfron.org.pl oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, pokój nr 2, lub pod numerem telefonu (48) 38 15 075.

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Ewelina Sionek , w dniu:  14‑08‑2012 09:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Beata Grosiak
email: pcpr@spradom.eu tel.:48 38 15 070 fax: 48 38 15 070
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑03‑2018 10:21:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive